PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông tư 20/2018/TT-BGD&ĐT về Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 10/09/2018 [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018 - GV Chuyên 15/12/2017 [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018 - GV Văn hóa 15/12/2017 [HyperLink19]
4 Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2017 27/11/2017 [HyperLink19]
5 Phiếu đánh giá viên chức năm 2017 27/11/2017 [HyperLink19]
6 Quy tắc ứng xử trong nhà trường 03/05/2017 [HyperLink19]
7 Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT về đánh giá học sinh Tiểu học. 29/09/2016 [HyperLink19]
8 Quy chế nâng lương trước thời hạn năm 2016. 26/02/2016 [HyperLink19]
9 Kế hoạch Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015 16/03/2015 [HyperLink19]
10 Kế hoạch hoạt động thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 21/10/2014 [HyperLink19]
11 Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2014 - 2015 21/10/2014 [HyperLink19]
12 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 21/10/2014 [HyperLink19]