PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông báo về việc tổ chức dạy học 1 buổi/ ngày 08/11/2021 [HyperLink19]
2 Thông báo về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày 30/10/2021 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2021-2022 (Trường Tiểu học Tân Hồng) 18/10/2021 [HyperLink19]
4 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 (Trường Tiểu học Tân Hồng) 18/10/2021 [HyperLink19]
5 Thông báo về việc học sinh đi học trở lại từ ngày 20/9/2021 17/09/2021 [HyperLink19]
6 Thông báo về việc đi học trở lại đối với một số khối lớp từ ngày 15/9/2021 13/09/2021 [HyperLink19]
7 Thông báo vv cho học sinh đi học trở lại và phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường 17/03/2021 [HyperLink19]
8 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 17/03/2021 [HyperLink19]
9 Kế hoạch phòng chống dich Covid-19 17/03/2021 [HyperLink19]
10 Trường Tiểu học Tân Hồng - Kế hoạch dạy học online 16/02/2021 [HyperLink19]
11 Thông báo về việc dạy hoc trực tuyến 16/02/2021 [HyperLink19]
12 Chuyên đề Tiếng việt - Phần vần. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 31/12/2020 [HyperLink19]
13 Thông tư 28/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 31/12/2020 [HyperLink19]
14 Kế hoạch xét thăng hạng Giáo viên năm 2020 31/12/2020 [HyperLink19]
15 Công văn triển khai xét thăng hạng từ hạng từ hạng IV lên hạng III 31/12/2020 [HyperLink19]
16 Lịch thi Violympic năm học 2020-2021 23/10/2020 [HyperLink19]
17 Công văn hướng dẫn Violympic năm học 2020 - 2021 23/10/2020 [HyperLink19]
18 CV phối hợp triển khai chương trình khảo sát SGK lớp 1 23/10/2020 [HyperLink19]
19 CV 476-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 23/10/2020 [HyperLink19]
20 Điều lệ trường Tiểu học 2020 23/10/2020 [HyperLink19]
    
123