PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông báo vv cho học sinh đi học trở lại và phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường 17/03/2021 [HyperLink19]
2 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 17/03/2021 [HyperLink19]
3 Kế hoạch phòng chống dich Covid-19 17/03/2021 [HyperLink19]
4 Trường Tiểu học Tân Hồng - Kế hoạch dạy học online 16/02/2021 [HyperLink19]
5 Thông báo về việc dạy hoc trực tuyến 16/02/2021 [HyperLink19]
6 Chuyên đề Tiếng việt - Phần vần. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 31/12/2020 [HyperLink19]
7 Thông tư 28/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 31/12/2020 [HyperLink19]
8 Kế hoạch xét thăng hạng Giáo viên năm 2020 31/12/2020 [HyperLink19]
9 Công văn triển khai xét thăng hạng từ hạng từ hạng IV lên hạng III 31/12/2020 [HyperLink19]
10 Lịch thi Violympic năm học 2020-2021 23/10/2020 [HyperLink19]
11 Công văn hướng dẫn Violympic năm học 2020 - 2021 23/10/2020 [HyperLink19]
12 CV phối hợp triển khai chương trình khảo sát SGK lớp 1 23/10/2020 [HyperLink19]
13 CV 476-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 23/10/2020 [HyperLink19]
14 Điều lệ trường Tiểu học 2020 23/10/2020 [HyperLink19]
15 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Sinh học 15/05/2020 [HyperLink19]
16 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Hóa học 15/05/2020 [HyperLink19]
17 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Khoa học tự nhiên 15/05/2020 [HyperLink19]
18 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Địa lý 15/05/2020 [HyperLink19]
19 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Lịch sử 15/05/2020 [HyperLink19]
20 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Trung 15/05/2020 [HyperLink19]
    
123