PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 34 Năm học : 2021 - 2022
Thứ hai : 09/05/2022
- Chào cờ, nhắc nhở nề nếp học sinh.
- Ký duyệt giáo án, kế hoạch giảng dạy.
- 7h30: Hiệu trưởng duyệt Hồ sơ BTC huyện ủy và PGD.
- 13h30: Đón đoàn kiểm tra thi đua của PGD.
Tuần : 34 Năm học : 2021 - 2022
Thứ ba : 10/05/2022
- 7h30: Hiệu trưởng đi thanh tra chuyên ngành tại TP Hải Dương.

Tuần : 34 Năm học : 2021 - 2022
Thứ tư : 11/05/2022
- Kiểm tra nề nếp chuyên môn các lớp.

Tuần : 34 Năm học : 2021 - 2022
Thứ năm : 12/05/2022
- Sao in, đóng gói, niêm phong đề KTĐK cuối năm: đ/c Hương.

Tuần : 34 Năm học : 2021 - 2022
Thứ năm : 12/05/2022
- 16h: Chấm VSCĐ các lớp. Các lớp nộp vở và danh sách chấm về VP nhà trường. TP chấm: Tổ trưởng, tổ phó + đ/c Hảo, Chữ.