PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

  

 

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /PGDĐT-TH

V/v tổ chức dạy học và kiểm tra trực tuyến các môn học cấp  tiểu học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

                                       Bình Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2020

 

                 Kính gửi: Các trường Tiểu học, trường TH&THCS trong huyện.

                 Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  hướng dẫn dạy học qua Internet, qua truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019  -  2020; Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 - 2020;

                Thực hiện công văn số 331/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19;

             Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của GDTH;

             Căn cứ Nghị quyết cuộc họp chuyên môn trực tuyến cấp Tiểu học ngày 04/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang;

              Phòng GD&ĐT triển khai kế hoạch tổ chức dạy học và kiểm tra trực tuyến các môn học cấp tiểu học trong thời gian tới như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo cơ hội cho học sinh được lĩnh hội các kiến thức mới;

- Thu hút học sinh vào hoạt động học tập lành mạnh, bổ ích; giảm bớt việc học sinh sử dụng thời gian rảnh rỗi vào việc làm không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến gia đình, nhà trường và xã hội đồng thời tạo sự chủ động, giảm áp lực trong việc thực hiện kế hoạch dạy học đã xây dựng;

- Đáp ứng nguyện vọng được tiếp thu kiến thức mới của học sinh;

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục, các nhà trường và các thầy cô giáo đối với với học sinh và cha mẹ học sinh.

2. Yêu cầu

- Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên cần nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc thu hút học sinh tham gia các hoạt động học tập và lĩnh hội kiến thức mới trong thời gian học sinh nghỉ để phòng chống dịch Covid-19;

- Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên cần tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần khắc phục khó khăn, khả năng thích ứng với yêu cầu mới;

- Việc tổ chức dạy học trực tuyến phải đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng, xây dựng phong trào học tập sôi nổi của học sinh trong toàn huyện;

- Các trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời (qua tin nhắn, qua website, qua giáo viên,…) đến toàn thể học sinh và phối hợp tốt với các bậc cha mẹ học sinh trong việc chuẩn bị phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho con em học tập để đảm bảo việc tiếp nhận kiến thức mới, bài học mới theo đúng kế hoạch;

- Cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường phải có biện pháp giám sát, kiểm tra đánh giá hoạt động dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh để kịp thời điều chỉnh khi có bất cập xảy ra.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN

1. Thời gian: Từ 09/4/2020 (Thứ năm) đến khi học sinh đi học trở lại.

2. Đối tượng học: Học sinh khối 1, 2, 3, 4, 5 trong toàn huyện.

3. Môn học: Toán, tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, môn Khoa học, LS&ĐL lớp 4,5; môn tiếng Anh lớp 3,4,5.

III. CHUẨN BỊ, THỜI KHÓA BIỂU VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Phòng GD&ĐT:

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các trường xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tuyến các môn học;

- Tổ chức kiểm tra trực tuyến các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh.

1.2. Lãnh đạo các nhà trường

- Xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tuyến các môn học đảm bảo kết thúc mỗi tuần học hoàn thành nội dung kiến thức của các môn học đó, gửi thời khóa biểu, lịch dạy trực tuyến về Phòng GD&ĐT trước ngày 09/4/2020;

- Chỉ đạo giáo viên căn cứ số tiết trong phân phối chương trình đã thực hiện cho đến hết ngày 03/02/2020 để tiếp tục giảng dạy trực tuyến các tiết học tiếp theo trong phân phối chương trình và hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bắt đầu thực hiện giảng dạy tuần 21 theo khung chương trình năm học);

- Phân công giáo viên xây dựng bài giảng, soạn giáo án và giảng dạy trực tuyến theo đơn vị lớp, nhóm lớp hoặc khối;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft office Teams vào dạy học trực tuyến;

- Cung cấp tài khoản trên phần mềm Microsoft Teams (do Phòng GD&ĐT thiết lập) tới toàn thể giáo viên;

- Phân công nhóm giáo viên phụ trách theo thôn, khu, xóm trực tiếp hỗ trợ cài đặt phần mềm Microsoft Teams cho học sinh hoặc hướng dẫn cha mẹ học sinh (CMHS) cài đặt phần mềm Microsoft Teams vào máy tính hoặc điện thoại thông minh;

- Tuyên truyền, động viên CMHS trang bị máy tính, điện thoại thông minh có kết nối mạng cho học sinh; cung cấp số điện thoại nhóm giáo viên hỗ trợ cài đặt phần mềm Microsoft Teams cho CMHS;

- Chỉ đạo giáo viên thiết lập nhóm theo lớp và theo khối, cung cấp tài khoản của học sinh (do Phòng GD&ĐT thiết lập) tới toàn thể học sinh; phối hợp với giáo viên giảng dạy đôn đốc, quản lý, nhắc nhở ý thức học sinh để hoạt động dạy học trực tuyến đạt hiệu quả;

- Thông báo lịch học và tài khoản đến từng CMHS và học sinh;

- Báo cáo tài khoản của giáo viên để phòng GD&ĐT kiểm tra, dự giờ.

1.3. Đối với giáo viên

- Giáo viên giảng dạy trực tuyến phải chủ động trang bị máy tính có kết nối mạng, camera, microphone và cài đặt sẵn phần mềm Microsoft Teams;

- Cung cấp tài khoản (do Phòng GD&ĐT thiết lập) tới học sinh, CMHS của lớp, khối mình phụ trách;

- Chủ động rà soát chương trình và tinh giản các nội dung dạy học (theo hướng dẫn tại công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT) sao cho phù hợp với thời lượng của tiết học và đặc trưng của việc tổ chức dạy và học trực tuyến để soạn nội dung tiết giảng.

(Nội dung bài giảng ghi rõ là Bài giảng trực tuyến ở dưới ghi tên bài dạy sau đó được in ra và lưu lại vào tập giáo án word để phục vụ thanh kiểm tra về sau. Lưu ý: các bước khác không thuộc phần nội dung bài mới vẫn phải đảm bảo cấu trúc của giáo án thông thường).

1.4. Đối với cha mẹ học sinh

- Chủ động trang bị máy tính, điện thoại thông minh có kết nối mạng và đã cài đặt phần mềm Microsoft Teams cho con/cháu. Trong trường hợp không thể trang bị cần phối hợp với cha mẹ học sinh khác có máy tính, điện thoại thông minh có kết nối mạng để cho con/cháu mình tham gia học cùng;

- Liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ cài đạt phần mềm Microsoft Teams;

- Nắm bắt lịch học do nhà trường thông báo, chủ động đôn đốc, nhắc nhở con/cháu tham gia học tập trực tuyến đầy đủ;

- Cung cấp tài khoản truy cập vào tiết học cho con/cháu khi nhận được tin nhắn từ giáo viên hoặc nhà trường.

1.5. Đối với học sinh

- Chuẩn bị chu đáo sách, vở, bút ghi chép;

- Nắm rõ thời khóa biểu và tài khoản của mình để tham gia các tiết học.

2. Cách thức tổ chức

- Trước buổi dạy đầu tiên, giáo viên gửi thời khóa biểu, tài khoản, mã nhóm để đăng nhập Microsoft Teams, nhắc HS chuẩn bị SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, các kĩ năng học trực tuyến: tắt micro trước khi buổi học bắt đầu, khi phát biểu mới bật micro, mở hình ảnh trong suốt quá trình học;

- Trước mỗi buổi dạy 15 phút: Giáo viên và học sinh đăng nhập vào Microsoft Teams theo tài khoản và mật khẩu (hoặc mã nhóm) đã thông báo trước, điểm danh học sinh theo sổ cá nhân; giáo viên quán triệt học sinh những yêu cầu cần thiết khi tham gia buổi học;

- Mỗi buổi học thực hiện từ 2 đến 3 tiết, mỗi tiết không quá 40 phút (kể cả kết nối máy).

IV. KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

PGD&ĐT tiếp tục tổ chức việc kiểm tra trực tuyến các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Các ngày thứ bảy, chủ nhật:

2. Các khung giờ:

- Thứ bảy:

+ Khung giờ 1: Từ 8h00’- 8h40’: môn Toán lớp 1,2,3; Từ 9h00’ - 9h40’: Môn Toán lớp 4,5;

+ Khung giờ 2: Từ 14h00’ - 14h40’: Môn Toán  lớp 1,2,3; Từ 15h00’ - 15h40’: Môn Toán lớp 4,5.

- Chủ nhật:

+ Khung giờ 1: Từ 8h00’- 8h40’: môn tiếng Việt lớp 1,2,3; Từ 9h00’ - 9h40’: Môn tiếng Việt lớp 4,5;

+ Khung giờ 2: Từ 14h00’ - 14h40’: Môn tiếng Việt  lớp 1,2,3; Từ 15h00’ - 15h40’: Môn tiếng Việt lớp 4,5;

+  Khung giờ 3: Từ 19h00’ - 19h40’: Môn tiếng Anh lớp 3,4,5.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung, vào dự giờ để nắm bắt việc quản lý chỉ đạo của lãnh đạo các trường và việc tổ chức dạy học của giáo viên;

Phòng giaoHiệu trưởng trường Tiểu học Thái Học, Tráng Liệt, Tân Hồng phân công, xây dựng 01 tiết minh họa để giáo viên trong cụm chuyên môn tham dự, rút kinh nghiệm vào ngày 08/4/2020 (03 trường gửi tên nhóm, mã nhóm tới các trường trong cụm và PGD để lãnh đạo, GV có thể vào dự được);

- Lãnh đạo nhà trường thường xuyên nắm bắt tình hình thông qua dự giờ các lớp học trực tuyến; yêu cầu giáo viên báo cáo danh sách học sinh tham gia sau mỗi buổi học và tình hình học tập của học sinh để tiếp tục chỉ đạo giáo viên có biện pháp khắc phục; lập sổ ghi tên bài bài dạy; Sổ theo dõi học sinh học trực tuyến riêng;

- Sau một tuần học, Phòng GD&ĐT sẽ tập hợp ý kiến của các trường để tiếp tục chỉ đạo hoạt động dạy học, kiểm tra trực tuyến tốt hơn.

Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức dạy học và kiểm tra trực tuyến các môn học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19. Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng, giáo viên các trường nghiêm túc tổ chức triển khai đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua bộ phận tiểu học) để được giải quyết.

Nơi nhận::                                                               

- Phòng GDTH sỏ GD&ĐT(để b/c);

- Lãnh đạo PGD&ĐT (để b/c);

- Các trường TH, TH&THCS (để t/h);                                                                                    

- Lư­u  VT, GDTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Xuân Bách

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Sáng 5/9/2020, cùng với gần 23 triệu học sinh trên cả nước bắt đầu ngày tựu trường, chào đón năm học mới. Trường Tiểu học Tân Hồng long trong tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Đây là ... Cập nhật lúc : 21 giờ 38 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2020
Xem chi tiết
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 7 CHỦ ĐỀ: KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/1947 – 27/7/2020 “CUỐI TRỜI MÂY TRẮNG BAY” ... Cập nhật lúc : 7 giờ 44 phút - Ngày 1 tháng 7 năm 2020
Xem chi tiết
Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến! Ve đang kêu râm ran khắp sân trường, hoa phượng vĩ cũng rực đỏ từ lâu. Với những năm học trước thầy cô và cả các em đã bước vào kì ng ... Cập nhật lúc : 7 giờ 59 phút - Ngày 27 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
"Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Trong số những tác phẩm viết về cuộc đời Hồ Chủ tịch, tiểu thuyết Búp sen xanh của tác giả Sơn Tùng ra đời năm 1982 ... Cập nhật lúc : 8 giờ 2 phút - Ngày 6 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
Kính gửi: Các trường Tiểu học, trường TH&THCS trong huyện. Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, qua truyề ... Cập nhật lúc : 14 giờ 31 phút - Ngày 21 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
THƯ KÊU GỌI “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” Hiện nay, dịch bệnh Covd-19 đang chuyển sang giai đoạn mới với diễn biến rất phức tạp, đang bùng phát ở nhiều quốc gi ... Cập nhật lúc : 14 giờ 24 phút - Ngày 21 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Corona virus (COVID – 19) tại Việt Nam đang là mối quan tâm hàng đầu của mọi người dân. Nhằm giúp các khách hàng có thêm hiểu biết để phòng trách dịch bệnh nguy hiểm này. AEON MALL Long Biên ... Cập nhật lúc : 21 giờ 26 phút - Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Phần dẫn luận: Văn hoá đọc là một khái niệm có hai nghĩa, một nghĩa rộng và một nghĩa hẹp. Ở nghĩa rộng, đó là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng xã hộ ... Cập nhật lúc : 15 giờ 55 phút - Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến! 45 năm đã đi qua, 45 năm đất nước chúng ta thống nhất và phát triển để được như ngày hôm nay. Không thể nào quên đi những công ... Cập nhật lúc : 15 giờ 38 phút - Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri ... Cập nhật lúc : 14 giờ 32 phút - Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Xem chi tiết
12345678910
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Phản hồi từ giáo viên - Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT
Hướng dẫn viết Sáng kiến 2016-2017
Nghị định 103/2015/CP về Ưu tiên xét tuyển ngành Công an
NGHỊ ĐỊNH 66/2013/CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Công văn 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư Liên tịch về tinh giản biên chế
Thông tư 43/2012/TT-BGD&ĐT quy định Điều lệ thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ
Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 5 năm học 2013-2014
Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 4 năm học 2013-2014
Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 3 năm học 2013-2014
Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 2 năm học 2013-2014
Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 2
Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 1
Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT
1234567
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Lịch thi Violympic năm học 2020-2021
Công văn hướng dẫn Violympic năm học 2020 - 2021
CV phối hợp triển khai chương trình khảo sát SGK lớp 1
CV 476-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Điều lệ trường Tiểu học 2020
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Sinh học
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Hóa học
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Khoa học tự nhiên
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Địa lý
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Lịch sử
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Trung
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Nhật
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Pháp
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Nga
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Hàn
1234