PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Hoàn
2Tiếng Việt1BVũ Thị Hảo
3Tiếng Việt1CBùi Thị Mai
4Tiếng Việt1DVũ Thị Hậu
5Tiếng Việt2ANguyễn Thị Xuân
6Tiếng Việt2BVũ Thị Thơm
7Tiếng Việt2CVũ Thị Nhu
8Tiếng Việt2DLê Thị Nhung
9Tiếng Việt3AVũ Thị Ngát A
10Tiếng Việt3BPhạm Trường Giang
11Tiếng Việt3CVũ Thị Thanh Nhàn
12Tiếng Việt3DVũ Viết Chuyển
13Tiếng Việt4AVũ Thị Duyên
14Tiếng Việt4BVũ Ngọc Anh
15Tiếng Việt4CVũ Thị Ngát
16Tiếng Việt5ABạch Thị Thu Hà
17Tiếng Việt5BVũ Đăng Giang
18Tiếng Việt5CVũ Thị Ánh