PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGK-00111 Tiếng anh 2 - Pupil's bookAmanda CantSách giáo khoa khối 1 Đang mượn
SGK-00110 Tiếng anh 2 - WorkbookAmanda CantSách giáo khoa khối 1 Đang mượn
SGK-00109 Tiếng anh 1 - WorkbookHoàng Tăng ĐứcSách giáo khoa khối 1 Đang mượn
SGK-00108 Tiếng anh 1 - Pupil's bookHoàng Tăng ĐứcSách giáo khoa khối 1 Đang mượn
SGKC-02545 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 4Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Trong kho
SGKC-02544 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 4Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Trong kho
SGKC-02543 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 4Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02542 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 4Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02541 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 4Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02540 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 4Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02539 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 3Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Trong kho
SGKC-02538 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 3Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Trong kho
SGKC-02537 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 3Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02536 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 3Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02535 Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 3Đinh Thị Kim ThoaSách giáo khoa Đang mượn
12345678910...