PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GKK2-00186 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 2. Trong kho
GKK2-00185 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 2. Trong kho
GKK2-00184 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 2. Trong kho
GKK2-00183 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 2. Trong kho
GKK2-00182 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 2. Trong kho
SGK-00172 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK-00171 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK-00170 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK-00169 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SGK-00168 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách giáo khoa khối 1 Trong kho
SNV2-00050 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ khối 2 Trong kho
SNV2-00049 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ khối 2 Trong kho
SNV2-00048 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ khối 2 Trong kho
SNV2-00047 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ khối 2 Trong kho
SNV2-00046 Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ khối 2 Trong kho
12345678910...