PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-01835 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 5Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01834 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 5Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01833 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 4Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01832 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 4Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01831 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 3Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01830 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 3Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01829 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 2Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01828 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 2Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01827 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 1Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
STKC-01826 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 1Lê Phương TríSách tham khảo Trong kho
SGKC-02423 Next Move Work BookAmanda CantSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02422 Next Move Pupil's BookAmanda CantSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-02421 Next Move Work BookAmanda CantSách giáo khoa Trong kho
SGKC-02420 Next Move Pupil's BookAmanda CantSách giáo khoa Trong kho
SGKC-02419 Hướng dẫn học tin học lớp 5Đào Thái LaiSách giáo khoa Trong kho
12345678910...