PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thông tin dòng họ Vũ-Võ Việt Nam 3 0
2 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 7 0
3 Dạy và học trong nhà trường 10 0
4 Toán học tuổi trẻ 22 185500
5 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
6 Văn nghệ Hải Dương 40 425000
7 Sách Hồ Chí Minh 78 2781600
8 Giáo Dục tiểu học 79 658000
9 Dạy và học ngày nay 112 2087600
10 Tạp chí thiết bị giáo dục 114 2008500
11 Tạp chí khoa học giáo dục 114 2376000
12 Sách pháp luật 134 16471400
13 Tạp chí giáo dục 196 3714300
14 Thế giới mới 206 2742200
15 Văn học và tuổi trẻ 279 3252000
16 Toán tuổi thơ 316 3283000
17 Thế giới trong ta 358 5898000
18 Sách đạo đức 575 4453700
19 Sách thiếu nhi 679 6913700
20 Sách nghiệp vụ 918 14634597
21 Sách tham khảo 1803 47147940
22 Sách giáo khoa 2360 13074900
 
TỔNG
8439
132467937