PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 5 năm học 2013-2014 Vũ Đăng Giang [HyperLink19]
2 Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 4 năm học 2013-2014 Vũ Đăng Giang [HyperLink19]
3 Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 3 năm học 2013-2014 Vũ Đăng Giang [HyperLink19]
4 Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 2 năm học 2013-2014 Vũ Đăng Giang [HyperLink19]
5 Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 2 Vũ Đăng Giang [HyperLink19]
6 Đề KTĐK giữa học kỳ I môn toán lớp 1 Vũ Đăng Giang [HyperLink19]
7 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
8 Đề KTĐK cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
9 Đề KTĐK cuối kì I môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
10 Đề KTĐK cuối kì I môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
11 Đề KTĐK cuối kì I môn Khoa học lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12 Đề KTĐK cuối kì I môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
13 Đề KTĐK cuối kì I môn Khoa học lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
14 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
15 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
16 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Toán tuổi hoa Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Đề thi Viết chữ đẹp đợt I từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
1234