PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
45 Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 11/01/2018 [HyperLink19]
44 Hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2017 - 2018. 11/01/2018 [HyperLink19]
43 Công văn Thẩm định xét tuyển đặc cách viên chức năm 2015 04/12/2015 [HyperLink19]
42 Công văn hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet 04/12/2015 [HyperLink19]
41 Công văn hướng dẫn nâng lương đợt 2 năm 2015 06/11/2015 [HyperLink19]
40 Hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2015 - 2016 17/09/2015 [HyperLink19]
39 Hướng dẫn cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 8 17/04/2015 [HyperLink19]
38 Tiêu chí đánh giá thi đua các trường TH 17/04/2015 [HyperLink19]
37 Dự thảo Tiêu chí đánh giá thi đua các trường Tiểu học 06/04/2015 [HyperLink19]
36 Hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2014-2015 09/09/2014 [HyperLink19]
35 Hướng dẫn công tác PCGDTH đúng độ tuổi năm học 2014-2015 09/09/2014 [HyperLink19]
34 Hướng dẫn Khai giảng năm học 2014-2015 02/09/2014 [HyperLink19]
33 Hướng dẫn công tác Phổ cập GDTH đúng độ tuổi năm 2014 02/09/2014 [HyperLink19]