PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Lịch thi Violympic năm học 2020-2021 23/10/2020 [HyperLink19]
2 Công văn hướng dẫn Violympic năm học 2020 - 2021 23/10/2020 [HyperLink19]
3 CV phối hợp triển khai chương trình khảo sát SGK lớp 1 23/10/2020 [HyperLink19]
4 CV 476-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 23/10/2020 [HyperLink19]
5 Điều lệ trường Tiểu học 2020 23/10/2020 [HyperLink19]
6 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Sinh học 15/05/2020 [HyperLink19]
7 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Hóa học 15/05/2020 [HyperLink19]
8 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Khoa học tự nhiên 15/05/2020 [HyperLink19]
9 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Địa lý 15/05/2020 [HyperLink19]
10 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018- Lịch sử 15/05/2020 [HyperLink19]
11 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Trung 15/05/2020 [HyperLink19]
12 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Nhật 15/05/2020 [HyperLink19]
13 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Pháp 15/05/2020 [HyperLink19]
14 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Nga 15/05/2020 [HyperLink19]
15 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Hàn 15/05/2020 [HyperLink19]
16 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng Đức 15/05/2020 [HyperLink19]
17 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng anh 3-12 15/05/2020 [HyperLink19]
18 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Tiếng anh 1-2 15/05/2020 [HyperLink19]
19 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Hoạt động trải nghiệm 15/05/2020 [HyperLink19]
20 Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 - Giáo dục thể chất 15/05/2020 [HyperLink19]
    
123