PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I 12/12/2015 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường lần thứ IX 01/12/2015 [HyperLink19]
3 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet câp trường 04/12/2015 [HyperLink19]
4 Báo cáo tổng kết Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2014 - 2015 25/5/2015 [HyperLink19]
5 Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 25/5/2015 [HyperLink19]
6 Biểu mẫu báo cáo các nội dung khác 25/5/2015 [HyperLink19]
7 Biểu mẫu báo cáo Hoàn thành CTTH , HTCT lớp học 25/5/2015 [HyperLink19]
8 Biểu mẫu báo cáo cuối năm 25/5/2015 [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả cuối năm các môn học 25/5/2015 [HyperLink19]
10 Báo cáo số học sinh năm học 2014 - 2015, kế hoạch biên chế số lớp, số học sinh năm học 2015 - 2016 04/4/2015 [HyperLink19]
11 Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 01/01/2015 [HyperLink19]
12 Báo cáo số lớp, số học sinh năm học 2014-2015 08/9/2014 [HyperLink19]