PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai17:28:02
2Khách vãng lai16:47:35
3Khách vãng lai16:20:53
4Khách vãng lai16:15:30
5Khách vãng lai16:10:17
6Khách vãng lai11:25:15
7Khách vãng lai11:25:01
8Khách vãng lai11:24:36
9Khách vãng lai11:24:35
10Khách vãng lai09:36:19
11admin09:06:17
12Khách vãng lai09:05:18
13Khách vãng lai08:37:23
14Khách vãng lai06:13:32
15Khách vãng lai02:31:54
16Khách vãng lai02:12:05
17Khách vãng lai01:24:47
18Khách vãng lai01:00:30
19Khách vãng lai00:07:26
26 10 2020